دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری در حوزه اصناف

دعاوی که در حوزه اصناف قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را دارند موضوعی است که مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، در این پست با همکاری سرکار خانم پرنیان زاهدی کارشناس ارشد حقوق بین الملل، کارآموز وکالت و فعال در زمینه حقوق اصناف به توضیح آن می پردازد. در ادامه با هم خواهیم دید:

دیوان عدالت اداری:

در همین ابتدا بد نیست کمی در مورد این نهاد بدانیم. دیوان عدالت اداری، از جمله نهادهای اساسی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی، زیر نظر قوه قضائیه رسیدگی به دعاوی مردم علیه تصمیمات و اقدامات واحدها، مأموران دولتی و احقاق حقوق آن‌ها را برعهده دارد. نکته قابل توجه اینجاست که در چه مواردی در حوزه اصناف یا واحدهای صنفی جهت رسیدگی می توان به این دیوان مراجعه نمود؟

صلاحیت دیوان عدالت اداری:

صلاحیت این دیوان در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قید شده است. تصمیمات و اقداماتی که سازمان ها و ادارات دولتی و نهادهای وابسته به دولت در اعمال حاکمیت خود علیه اشخاص انجام می دهند در این دیوان قابل طرح است. اما در حوزه اصناف چطور؟ در این حوزه چه مواردی قابل طرح و رسیدگی هستند؟

دیوان عدالت اداری و دعاوی قابل طرح:

از جمله مواردی که پس از طی مراحل رسیدگی، در دیوان عدالت اداری قابل طرح هستند عبارتند از:

1- ابطال انتخابات هیأت مدیره ها

2- رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

3- ابطال بخش نامه های صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت

4- ابطال تصمیمات کمیسیون نظارت و همچنین دبیرخانه هیأت عالی نظارت

5- رسیدگی به رد تقاضای صدور پروانه کسب 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.