دادرسی پولشویی یکی دیگر از موضوعات مهمی است که به آن در این گفتار می پردازیم. در خصوص موضوع پولشویی، سابقاً مباحث ضمانت اجرای پولشویی، تعریف پولشویی، تاریخچه پولشویی و … مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که برای آگاهی کامل و دانستن ابعاد پولشویی پیشنهاد می گردد حتماً مشاهده فرمایید. در ادامه از شما دعوت می نماییم به ویدئوی جناب آقای نصیر قائمی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

در ادامه آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، در این عنوان از دادرسی پولشویی بحث می شود. رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به تخلفات صنفی تفاوت دارد. در تخلفات صنفی، ابتدا اتحادیه صنفی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند. سپس، در صورت احراز تخلف یا اعتراض شاکی، پرونده به سازمان تعزیرات یا ادارات تابعه ارجاع  می شود. اما پولشویی جرم است و به همین دلیل، رسیدگی به آن در تشکیلات سازمان تعزیرات صورت نمی گیرد.

رسیدگی به جرم پولشویی در شعب ویژه:

رسیدگی به جرم پولشویی در مراجع دادگستری صورت می پذیرد. البته، رسیدگی و دادرسی پولشویی به شعب ویژه ای اختصاص یافته است. این موضوع در ماده (11) قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی 1397) مورد اشاره قرار گرفته است. عمدتاً در شهرستان تهران این شعب ویژه تشکیل شده اند و البته در برخی دیگر شهرستان ها.

بنابراین:

بنابراین، همه شهرستان ها در کشور، شعب رسیدگی کننده به جرم پولشویی ندارند و دادرسی پولشویی در این شهرستان ها انجام نخواهد پذیرفت. اگر واحد صنفی در این شهرستان ها متهم به همکاری در جرم پولشویی شود، به این شعب ارجاع می شود. این شعب در شهرستان تهران یا دیگر شهرستان هایی که ابلاغ ویژه از رییس محترم قوه قضاییه دارند، واقع است.

صلاحیت دادگاه کیفری دو (و در برخی موارد نادر، دادگاه کیفری یک):  

با توجه به ضمانت اجراهای جرم پولشویی، رسیدگی به این جرم یعنی همان دادرسی پولشویی در دادگاه کیفری دو انجام می پذیرد. البته تحت شرایطی، رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه کیفری یک انجام می شود:

1- در فرضی که موضوع و مبلغ پولشویی، بیش از یک میلیارد تومان باشد؛ و

2- ارتکاب پولشویی، ویژگی سازمان یافتگی داشته باشد.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید و تا انتهای نوشتار دادرسی پولشویی همراه ما بودید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

دادرسی پولشویی