خسارت فسخ قرارداد کار از جمله موضوعات مهمی است که در ادامه مباحث حقوق کار که تاکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در ادامه به آن خواهیم پرداخت. در این خصوص از شما دعوت می نماییم به ویدئوی جناب آقای صادق سازگاری، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی توجه فرمایید.

ضمناً:

 تا کنون در اصناف پلاس، ذیل سرفصل حقوق کار علاوه بر موضوع خسارت فسخ قرارداد کار، مباحث مهمی از جمله دامنه شمول قانون کار بر کارکنان، حق بیمه و اجباری بودن آن، انواع تبعیت در رابطه کارگر و کارفرما، قرارداد کار مدت موقت و دائم، علی الحساب بودن پرداخت حق سنوات، قرارداد آزمایشی کارگر، قرارداد پیمانکاری و قرارداد کار مدت معین مطرح و بررسی گردیده است.

یکی از مباحث بسیار مهم در سرفصل حقوق کار، بحث خسارت فسخ قرارداد است. ممکن است کارگری به یکباره ترک کار کرده و قرارداد خود را فسخ کند. حتی ممکن است این ترک کار در زمان شلوغی کار باشد و وضعیت کارفرما به مراتب بدتر شود. به عنوان مثال، حسابداری که در زمان ارائه ترازنامه ترک کار کند. در این صورت، کارفرما چه راهکاری دارد؟ چگونه می توان خسارات وارده را از کارگر دریافت کرد؟

راهکارهای عملی دریافت خسارت فسخ قرارداد یا خسارات ناشی از ترک کار:

اگر در قراردادتان با کارگر، خسارت فسخ را لحاظ کنید، با ترک کار امکان طرح دعوا وجود خواهد داشت. در اینجا می توان نزد محاکم دادگستری (شورای حل اختلاف یا دادگاه) طرح دعوا کرد. اگر بتوان این خسارت را نزد محاکم به اثبات رساند، می توان کارگر را ملزم به پرداخت آن کرد. در این صورت، می توان از ورود ضرر به سازمان جلوگیری کرد.

درصورتیکه کارگر ترک کار نمود:

اگر ترک کار صورت گرفت، هم به اداره کار و هم در لیست بیمه، این موضوع منعکس خواهد شد. یک نسخه از نامه اعلان ترک کار را هم در پرونده کارگر بایگانی کنید. در این صورت، اگر دعوایی نزد ادارات کار طرح شود، می توان به این مدارک استناد کرد. این اقدام یکی مهم ترین اقداماتی است که کارفرما می بایست انجام دهد  چرا که کمک به سزایی در خصوص دریافت خسارت فسخ می نماید.

از شما سپاسگزاریم:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.