خاتمه قرارداد کار و موارد آن

خاتمه قرارداد کار، از جمله مباحث مهم به شمار می رود و به معنی پایان یافتن همکاری کارگر و کارفرما می باشد. در واقع هر قراردادی که منعقد می شود تاریخ شروع و پایان همکاری در آن قید می شود.به عبارت بهتر خاتمه قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. با این حال، این قرارداد در مواردی خاتمه پیدا می‌کند.

به عنوان مثال اگر قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کاری معین منعقد شده باشد، هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد، اما چنانچه کارگر آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما می‌تواند قرارداد کار را فسخ کند.

در ویدیوهای گذشته جناب آقای صادق سازگاری پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص محاسبه حق سنوات توضیحاتی ارائه نمودند. در این ویدیو نیز به بحث خاتمه قرارداد کار خواهند پرداخت.

خاتمه قرارداد کار و موارد آن:

همانطور که در این ویدئو از موارد قانونی خاتمه قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما بحث می شود. ماده (21) قانون کار، مواردی را برای خاتمه قرارداد کار مجاز شمرده است. این موارد به شرح ذیل اند:

1-فوت کارگر؛ (زمانیکه قراردادی بین کارگر و کارفرما بسته می شود اما در اثنای همکاری کارگر فوت می کند. در این صورت قرارداد به طور قهری منفسخ می گردد.این مورد خارج ازاراده کارگر و کارفرما بوده است، فلذا کارفرما نمیتواند بدین دلیل که فوت کارگرسبب تعلیق درکاراو شده است،مطالبه خسارت از وراث کارگر نماید)

2-بازنشستگی کارگر؛(هر کارگری که به کار مشغول است با توجه به نوع حرفه ،شرایط کاری، منطقه خدمت و… پس از مدتی بازنشته تلقی می شود. مدت اشتغال به کار هر فردی تا زمان بازنشستگی وی به شرایط فوق الذکر برمیگردد .البته بازنشستگی شرایط خاص خود را نیز دارد.)

3-از کار افتادگی کلی طبق قانون تأمین اجتماعی و با نظر کمیسیون های پزشکی این سازمان. این امر زمانی است که بیش از دو سوم توان کار کارگر سلب شود. (از مواردی که اراده کارگر در آن دخیل نبوده و ممکن است براثر وقوع تصادف یا هر حادثه ای، کارگر توان خود را از دست بدهد. از این روادامه همکاری برای وی مقدور نباشد .گاهی هم پیری میتواند دلیل از کارافتادگی کارگر گردد، کما اینکه هنوز سن بازنشتگی وی هم نرسیده باشد.

4-انقضاء مدت در قراردادهای مدت موقت؛

5-پایان کار در قراردادهای کار معین؛

6-استعفای کارگر (استعفاء کارگر،امری ارادی و در اختیار خود کارگر میباشد. کارگر به هر دلیلی می تواند از کار خود خارج شود.)

7-فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد مورد توافق قرار گرفته است. البته این مورد فقط برای قراردادهای دائم است.( توضیح اینکه مورد شایعی که درخاتمه قراردادکار بسیار دیده می شود، فسخ قرارداد است، زمانی که درمتن قرارداد شروطی برای کارگردرنظرگرفته می شود.در صورت تخطی از این شروط کارفرما مجاز میشودکه قرارداد را فسخ نماید.)

8-بازنشستگی ناشی از ماده (9) قانون تنظیم و تسهیل نوسازی صنایع کشور. 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.