حراج و فروش فوق العاده از جمله ظرفیت هایی است که در قانون نظام صنفی پیش بینی شده و قواعد و الزامات آن به خوبی تشریح گردیده است. بنابراین واحدهای صنفی و کسب و کارها با رعایت این الزامات در صورت لزوم می توانند در نوبت های مختلفی مطابق قانون مبادرت به برگزاری حراج و فروش فوق العاده نمایند. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای حسین طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات توجه فرمایید.

تعریف حراج و فروش فوق العاده:
عرضه کالا و خدمات به قیمت حداقل 15 درصد پایین تر از قیمت متعارف بازار، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری در ایام خاص و مدت معین، طبق ضوابط و شرایط آیین نامه موضوع تبصره ماده (70) و ماده (84) قانون نظام صنفی را حراج و فروش فوق العاده می نامند.
چه زمانی نیاز به اخذ مجوز حراج و فروش فوق العاده است:

در ایام پایانی سال، بحث صدور مجوز حراج و فروش فوق العاده، بسیار پررنگ است. واحدهای صنفی اگر بخواهند کالا یا خدمات خود را تا 15 درصد زیر قیمت عرضه کنند، نیازی به مجوز ندارند. مبدأ محاسبه در اینجا، قیمت متعارف و بازاری، قیمت مصوب و یا ضوابط نرخ گذاری است. اگر از این میزان، 15 درصد یا بیشتر تخفیف داده شود، باید مجوز حراج و فروش فوق العاده أخذ شود.

در سال چند نوبت می توان حراج و فروش فوق العاده برگزار نمود:

هر واحد صنفی در طول سال صرفاً می تواند چهار نوبت حراج و فروش فوق العاده داشته باشد. البته در هر نوبت باید یک ماه به طول انجامد. باید توجه داشت که محدودیتی از حیث برگزاری حراج در یک فصل وجود ندارد. یعنی واحد صنفی می تواند در یک فصل دو بار حراج و فروش فوق العاده  داشته باشد. واحدهای صنفی می توانند برای مطالعه بیشتر به «آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج» مراجعه کنند.

متقاضی بعد دریافت مجوز باید اقدامات ذیل را انجام دهد:

متقاضیان موظفند ضمن الصاق تابلو حراج و فروش فوق العاده و درج قیمت کالاهای مورد نظر، نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج و فروش فوق العاده را در مکان مناسب به طوری که در معرض دیدگان همگان باشد نصب نمایند.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.