تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه

تعطیلی محل کسب بدون دلیل موجه در قانون نظام صنفی تخلف انگاری شده است. در این خصوص جناب آقای طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات صحبت می کنند. از شما دعوت می کنیم تا انتهای این گفتار همراه ما باشید.

تعطیلی بعضی از صنوف، بر اساس مصوبه هیأت عالی نظارت یا کمیسیون نظارت موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود. حال، اگر این فرد، واحد صنفی خود را حداقل به مدت 15 روز تعطیل کند، چه مقرراتی بر او بار خواهد شد؟ 

به موجب آیین نامه:

به موجب آیین نامه اجرایی تعطیلی موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده 28 قانون نظام صنفی)، این اقدام تخلف است. متخلف در هر مرتبه به الزام به ارائه کالا یا خدمات و نیز مجازات نقدی مندرج در تبصره (4) ماده (28) قانون نظام صنفی محکوم خواهد شد. در حال حاضر، میزان این جریمه نقدی از 2 میلیون و 400 هزار ریال تا 24 میلیون ریال متغیر است. البته این مبلغ می تواند به طور سالانه بر اساس ماده (74) قانون نظام صنفی، تعدیل شده و افزایش یابد.

تعطیلی بیش از 15 روز:

اما اگر این واحد صنفی بخواهد محل کسب خود را بیش از 15 روز تعطیل کند، باید چه اقدامی انجام دهد؟ در این صورت، باید قبل از تعطیلی، کتباً مراتب را به اتحادیه جهت أخذ موافقت اعلام کند. تشخیص دلیل موجه بودن تعطیلی صنوف بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. ممکن است شخص بدلیل بیماری یا حوادث غیرمترقبه ناچار شود که واحد صنفی خود را تعطیل کند.

توجه داشته باشید در مواردی:

برخی صنوف هستند که برای فعالیت خود باید مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس از سایر نهادها دریافت کنند. این واحدها، برای تعطیلی باید از مقررات مراجع ذیربط نیز تبعیت کنند.   

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

تولید محتوا