تصویرسازی مثبت با کارکنان شایسته

تصویرسازی مثبت برای رشد و بقای هر مجموعه ای لازم و ضروری است. تصویرسازی مثبت فقط پیرامون یک موضوع خاص نیست. تصویرسازی مثبت علاوه بر محصول یا خدمات قابل ارائه از سوی کسب و کار و واحد صنفی نسبت به کارکنان و خود واحدصنفی و بسیاری از موضوعات و مسائل دیگر نیز قابل اهمیت است. در این خصوص به ویدئوی جناب آقای دکتر حمید فرهمند،  دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران توجه فرمایید.

تصویری که مردم جامعه از یک سازمان دارند، از تعامل آنها با کارکنان و نیروهای آن سازمان شکل می گیرد. ممکن است ما هیچ گاه مدیرعامل یک شرکت یا رییس یک اتحادیه یا تشکل صنفی را ندیده باشیم. اما روزانه بارها و بارها با کارکنان این مجموعه ها تعامل داشته ایم. انتخاب درست نیروهای سازمان و منابع انسانی، می تواند دو اثر مهم را بر روی یک سازمان داشته باشد و موجب تصویرسازی مثبت نسبت به مجموعه گردد.

دو اثر مهم انتخاب کارکنان شایسته بر مجموعه:

اول اینکه نیروهای سازمان، نقش بسزایی در پیشبرد امور آن سازمان دارند. یعنی، نیروی انسانی شایسته می تواند باعث ارتقاء عملکرد آن مجموعه شود. دوم اینکه، کارکنان یک مجموعه تصویری کلی از آن مجموعه را نیز به مردم نشان می دهند اگر شما بخواهید تصویر خوبی از کسب و کار شما در جامعه شکل بگیرد، باید کارکنان شایسته ای استخدام کنید تا موجب تصویرسازی مثبت گردد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.