تشریفات گمرکی و قانونی واردات و صادرات کالا

تشریفات گمرکی و قانونی واردات و صادرات کالا، از مسائل مهمی که در مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات در ادامه بررسی مباحث قاچاق کالا و ارز مطرح می شود. در نوشتار قبل جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جر شناسی دانشگاه شهید بهشتی، به موضوع قاچاق کالا و ارز پرداختند و اینبار در ادامه بحث قبل به موضوع تشریفات قانونی واردات و صادرات کالا می پردازند.

قانون و نقش ادراه گمرک:

قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن، نحوه تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارداتی و صدور کالا از کشور را تنظیم می نماید که براساس آن باید اظهارنامه گمرکی به اداره گمرک ارائه شود.

تشریفات گمرکی و قانونی واردات و صادرات کالا :

 دریافتیم که اگر صاحبان کسب و کارها تشریفات گمرکی و قانونی واردات و صادرات را رعایت نکنند، مرتکب قاچاق شده اند. قانونگذار در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این تشریفات اشاره کرده و تشریفات گمرکی را تشریفاتی دانسته که نیازمند مجوزهای بانکی، مجوزهای گمرکی یا مجوزهای صادره از دیگر نهادها است. بنابراین، وقتی از تشریفات قانونی واردات یا صادرات بحث می شود، منظور ما یکی از این سه مورد است.

اصول ابتدایی تشریفات گمرکی و قانونی:

اظهارنامه مهم ترین اصل در تشریفات گمرکی(واردات و صادرات کالا) می باشد. اظهارنامه گمرکی سندی است قانونی که ارزش و محتویات آنچه شما وارد یا صادر می کنید را اعلام می کند. این اطلاعات باید بسیار دقیق باشند و مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارک و قوانین مربوطه بررسی می شوند و در صورتی که هیچ مغایرتی با قوانین مربوطه نداشته باشد، می توان برای صدور پروانه گمرکی و ترخیص آن اقدام کرد.

مراحل انجام تشریفات گمرکی:

واردات و صادرات کالا هر کدام تشریفات گمرکی و قانونی خاصی دارد. این مراحل بطور کلی در کالاهای وارداتی و صادراتی کمی با هم تفاوت داشته و عبارتند از: تشریفات قانونی(گمرکی) کالاهای وارداتی(رهاسازی برای مصرف، ترخیص کالا از گمرک هنگام ورود، پرداخت عوارض و مالیات و …) و تشریفات قانونی(گمرکی) برای صادرات کالا (از تنظیم و تسلیم اظهارنامه تا پردازش بیرونی و …)

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

گمرک