تخلف عرضه خارج از شبکه یکی از تخلفاتی است که در فصل هشتم قانون نظام صنفی، قانون گذار به آن پرداخته است. در ادامه همراه ما باشید تا با این تخلف و ابعاد حقوقی و ضمانت اجراهای قانونی آن بیشتر آشنا شوید.

تعریف قانونی تخلف عرضه خارج از شبکه:

ماده 61 قانون نظام صنفی، به تخلف عرضه خارج از شبکه پرداخته است. عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده. این شبکه ها، شبکه هایی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ذیربط تعیین کرده اند.

ذکر مثال:

فرض کنید شرایطی در کشور حاکم شده که نیاز به عرضه گوشت گرم از طریق شبکه خاصی وجود دارد. مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت، این موضوع را به برخی واحدهای صنفی و در یک چارچوب خاص  واگذار می کند. یعنی شرایط عرضه آن محصول را برای واحد صنفی مشخص می کند. در اینجا، اگر واحد صنفی برخلاف ضوابطی که به وی ابلاغ شده، گوشت را عرضه کند، متخلف و مرتکب تخلف عرضه خارج از شبکه گردیده است. به عنوان مثال، شاید به واحد صنفی ابلاغ شده باشد که برای عرضه گوشت، کدملی خریدار را ثبت نماید. یا اینکه برای هر شخص، سهمیه خاصی تعیین شده باشد.

ضمانت اجرا:

قانون گذار در تعیین ضمانت اجرای تخلف عرضه خارج از شبکه، همانند تخلف احتکار عمل کرده است. در اینجا هم برای دفعات ارتکاب تخلف در طول یک سال، ضمانت اجراهای مختلفی درنظر گرفته شده است. در همه این موارد، واحد صنفی متخلف الزام خواهد شد تا کالا یا خدمت را در شبکه تعیین شده عرضه کند.

در مرتبه اول:

در مرتبه اول تخلف عرضه خارج از شبکه، جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف؛

در مرتبه دوم:

در مرتبه دوم تخلف عرضه خارج از شبه، جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف؛

در مرتبه سوم:

و در مرتبه سوم تخلف عرضه خارج از شبکه، جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

در مرتبه سوم، علاوه بر جریمه نقدی، تابلویی بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب خواهد شد.

از شما دعوت می نماییم:
در این خصوص از شما دعوت و توجه شما را به ویدئوی جناب آقای تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی جلب می نماییم.

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.