تخلف عدم صدور کارت شناسایی برای مراجعه کنندگان به منازل و اماکن عمومی

تخلف عدم صدور کارت شناسایی برای مراجعه کنندگان به منازل و اماکن عمومی موضوع گفتار پیش رو است. قانون گذار در قانون نظام صنفی این مسأله را  تخلف دانسته و برای متخلف، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته است. بنابراین باتوجه به اهمیت مسأله برای واحدهای صنفی، ضروری است با این نوع از تخلف شناخت بیشتری حاصل گردد. از این رو از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.

نوع فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی به گونه ای است که افرادی را برای کار به منازل اعزام می کنند. در واقع خدمات در منزل مشتری یا اماکن عمومی اتفاق می افتد. واحد صنفی قبل از اعزام کارکنان خود به منازل و اماکن عمومی، مکلف است آنها را به اتحادیه معرفی کند. این کلیدی ترین نکته در خصوص تخلف عدم صدور کارت شناسایی برای مراجعه کنندگان به منازل و اماکن عمومی است.

در این موارد:

اتحادیه صنفی در خصوص این کارکنان از نیروی انتظامی (اداره اماکن) استعلام می کند. در صورتی که نظر این اداره مثبت بود، برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر می شود. این موضوع در تبصره (1) ماده (17) قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین حتماً ضروری است که دقت ویژه ای را واحدهای محترم صنفی به این موضوع اختصاص دهند تا ناخواسته مرتکب این تخلف نگردند.

ضمانت اجراهای مقرر:

اگر واحد صنفی این تکلیف را انجام ندهد، در واقع مرتکب تخلف شده و مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده (68) قانون نظام صنفی می شود. همانطور که سابقاً هم اشاره شد، در هر مرتبه از ارتکاب تخلف، ضمانت اجرای مقرر متفاوت خواهد بود. برای مرتبه اول، واحد صنفی به پرداخت جریمه ای معادل 3 میلیون ریال محکوم می شود. برای مرتبه دوم، واحد صنفی مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 7 میلیون و 600 هزار ریال خواهد شد. 

و اما مرتبه سوم:

برای مرتبه سوم، واحد صنفی به جریمه ای معادل 15 میلیون ریال محکوم خواهد شد. البته ممکن است مبلغ این جریمه های نقدی بر اساس ماده (74) قانون نظام صنفی تعدیل شود. بنابراین، باید به جریمه های نقدی مقرر در زمان ارتکاب تخلف توجه کرد.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

تخلف