تخلف تقلب همان طور که در ویدئو هم مشاهده نمودید، موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. در ادامه آشنایی با تخلفات صنفی، در این بحث به بررسی ماده 59 قانون نظام صنفی می پردازیم. این ماده به تعریف تخلف تقلب و ارکان و ضمانت اجراهای آن پرداخته است.

تقلب به چه معناست:

تقلب، ارائه کالا یا خدمت مغایر با کمیت یا کیفیت ابرازی یا درخواستی است. این تخلف هم با توجه به دفعات ارتکاب آن در طول یک سال، ضمانت اجراهای متفاوتی دارد. تقلب علاوه بر جریمه نقدی، با نصب تابلو بر سر در واحد صنفی و تعطیلی موقت مواجه می شود. اما این ماده تبصره هایی دارد که بسیار مهم اند.  

 

استرداد کالایی که مورد تقلب واقع شده:

در تبصره 1 ماده 59 قانون نظام صنفی، قانون گذار برای اولین بار بحث استرداد کالا را مطرح می کند. اما این موضوع در دیگر تخلفات مانند گران فروشی یا کم فروشی وجود ندارد. بنابراین، بر اساس این تبصره، اگر خریدار بخواهد می تواند کالایی که مورد تقلب واقع شده را مسترد کند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که استرداد صرفاً در خصوص کالا معنی پیدا می کند. هرچند که اصل تخلف تقلب هم در خصوص کالا مصداق دارد و هم در خصوص خدمت. 

اگر فروشنده کالا را از خریدار پس نگیرد، چه اتفاقی می افتد؟

در اینجا، تا زمانی که کالا پس گرفته نشود و وجه آن به خریدار پرداخت نشود، واحد صنفی متخلف تعطیل خواهد شد.

 

اعمال مجازات شدیدتر بر عمل متقلبانه:

این بحث در تبصره 2 ماده 59 قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس این تبصره، اگر قوانین دیگر مجازات شدیدتری را برای تقلب در نظر گرفته باشند، همان مجازات اعمال خواهد شد.

 

استاندارد اجباری:

تبصره 3 ماده 59 قانون نظام صنفی، به بحث استاندارد اجباری می پردازد. استاندارد به دو دسته اجباری و اختیاری تقسیم می شود. اگر کالایی مشمول استاندارد اجباری باشد، اما بدون أخذ مجوز عرضه شود، مشمول مقررات ناظر بر تقلب خواهد بود.

 کماکان باید به یک نکته توجه کرد:

لازم نیست که واحد صنفی حتماً کالا را عرضه کرده و به فروش رسانده باشد. در کنار عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری نیز تخلف محسوب می شود.

 

فروش کالای تاریخ مصرف گذشته:

تبصره 4 ماده 59 قانون نظام صنفی، به عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته می پردازد. این تبصره، عرضه کننده چنین محصولاتی را در حکم متقلب در نظر گرفته است. بنابراین، ضمانت اجراهای تقلب نیز بر او اعمال خواهد شد. 

باید توجه کرد که:

در ادامه لازم به ذکر است که قانونی نیز تحت عنوان «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» وجود دارد. در این قانون، قانون گذار ضمانت اجراهای شدیدتری را برای عرضه محصولات تاریخ مصرف گذشته در نظر گرفته است. به نحوی که چنین تخلفی، جرم انگاری شده است.

سخن آخر:

حتماً سایر ویدئو های ما در خصوص انواع تخلفات صنفی فصل هشتم قانون نظام صنفی را مشاهده فرمایید. تخلف عرضه خارج از شبکه، تخلف احتکار، تخلف گران فروشی و کم فروشی از جمله موضوعات مطرح شده در اصناف پلاس است.

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.