تخلفات کسب و کارهای مجازی

تخلفات کسب و کارهای مجازی همانطور که در گذشته نیز درباره آن صبحت شد، از موارد مهمی است که هم کسب و کارها و واحدهای صنفی و هم مشتریان آنها به دلیل اینکه این نوع فعالیت ها هنوز تازگی بسیاری دارد، باید از اصلی ترین مقررات و دستورالمل های آن اطلاع و آگاهی داشته باشند. پس از آشنایی اشخاص با کسب و کار مجازی، هر کجا و هر زمان که صحبت از تجارت و کسب و کار در محافل اقتصادی و تجاری جهان مطرح است کسب و کارهای مجازی یا مبتنی بر اینترنت و اپلیکشن به عنوان یکی از روش های موفق در کسب و کار مورد پیشنهاد سرمایه گذاران قرار می گیرد.

ایران نیز از این امر مستثنی نیست و به خصوص در چند سال اخیر ما شاهد پیشرفت قابل توجه در حوزه کسب و کارهای مجازی می باشیم. و اینجاست که اهمیت این آگاهی بیشتر نمایان می گردد. چراکه رشد روزافزون فعالان این حوزه و گرایش به این سو این نیاز که باید با قوانین این حوزه آشنایی داشته باشیم محسوس تر می گردد.

در برنامه قبلی جناب آقای سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی، در مورد تخلفات کسب و کارهای مجازی(عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت) توضیحاتی را بیان نمودند. و این بار در این ویدیو به بحث عدم پاسخ به نارضایتی مصرف کننده خواهند پرداخت.

تخلفات کسب و کارهای مجازی :

در ادامه آشنایی با تخلفات کسب و کارهای مجازی، چنانکه در بالا گفته شد به موضوع عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف کنندگان خواهیم پرداخت. مطابق مقررات نظام صنفی کشور، کسب و کارهای مجازی مکلفند به نارضایتی مصرف کنندگان پاسخ دهند. مهلت پاسخگویی به نارضایتی مصرف کنندگان 3 روز کاری است. اما در این خصوص، باید به یک نکته مهم هم توجه کرد.پاسخگویی به نارضایتی، با جلب رضایت مصرف کننده تفاوت دارد.

تفاوتی مهم:

تفاوت مهم و بارزی که بین پاسخگویی به نارضایتی و جلب رضایت مصرف کنند وجود دارد این است که، ممکن است پاسخ کسب و کار مجازی این باشد که مصرف کننده ذیحق نیست. اما چون پاسخگویی اتفاق افتاده، بنابراین، از این بابت تخلفی ارتکاب نیافته است. البته کماکان ممکن است کسب و کار مجازی، بدلیل ارتکاب تخلفی دیگر، متخلف باشد.در صورتی که به نارضایتی مصرف کننده پاسخی داده نشود.

تحمیل شدن ضمانت اجرایی:

چه ضمانت اجرایی به واحد صنفی تحمیل می شود؟ در این صورت، اخطاری کتبی در پرونده صنفی کسب و کار مجازی متخلف درج خواهد شد. این اخطار براساس احکام مندرج در آیین نامه مواد (2)، (12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفی خواهد بود.   

نهاد اولیه مسئول رسیدگی:

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از جمله نهادهایی است که از حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای اینترنتی شکل گرفته است. البته تأسیس این اتحادیه صرفاً برای رفع مشکلات کاربران نبوده و صاحبان کسب و کارهای اینترنتی، با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند.  

و سخن آخر :

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.