تبعات عدم عقد قرارداد کار کتبی با کارکنان برای کارفرما چیست؟

تبعات و عواقبی که نبستن قرارداد کار کتبی برای کارفرمایان به همراه دارد، یکی از مهمترین نکاتی است که طرفین، جهت پیشگیری از بروز مشکل باید در مورد آن اطلاع کافی داشته باشند. در این پست مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، با همراهی استاد محترم، جناب آقای محمد رحم خدا کارشناس ارشد حسابداری  دانشگاه شهید بهشتی، مشاور و مدرس قانون کار و تأمین اجتماعی.به آن خواهند پرداخت.

در مبحث گذشته:

دیدیم که در بحث قبلی، در خصوص الزام بیمه کردن کارگر توسط کارفرما اشاره شد. اما سوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که اگر قرارداد کار کتبی بین کارگر و کارفرما انعقاد پیدا نکند، چه تبعاتی را برای هر دو طرف کارگر و کارفرما در خواهد داشت؟

قرارداد کار چه نوع قراردادی است؟

طبق ماده 7 قانون کار، قرارداد کار قراردادی است که به صورت کتبی و یا شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد می گردد. بسیاری از کارفرمایان به این امید که در آینده بتوانند راحت تر کارگر را اخراج نمایند و یا از پرداخت حداقل حقوق قانونی شانه خالی کنند و مبلغ کمتری بپردازند، و یا حق سنوات پرداخت نکنند و یا هر دلیل دیگری، قرارداد کار کتبی امضاء نکرده و بصورت شفاهی اقدام می کنند. که اشتباهی بزرگ است.

قرارداد کار شفاهی و معضلات آن:

چنانچه قرارداد کار بصورت شفاهی منعقد گردد و کارگر کار خود را بر همین اساس آغاز نماید. این دیدگاه و نگرش اشتباه بوده چرا که کارگر در هر زمانی که به مراجع قانونی و حل اختلاف کار مراجعه کند، از طرق مختلف می تواند ارتباط خود را با کار شما اثبات نماید.

راه های اثبات ارتباط کارگر و کارفرما:

در مواردی که قرارداد کار کتبی ندارند اثبات این رابطه کارگری و کارفرمایی چندان دشوار نبوده و از طرق مختلف مانند فیش ها و صورتحساب های بانکی که حقوق فرد به آن واریز می شده، استشهاد از کسانی که در آن محل کار می کردند و حضور داشتند، لیست بیمه ای که فرد در آن لحاظ شده، فیش های حقوقی، گواهی های اشتغال به کار و … می شود این رابطه را اثبات کرد.

نکته مهم و عمق فاجعه این است که :

نکته مهم اینکه پس از اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با روشهای فوق، کارگر میتواند در مراجع رأی بگیرد. اما عمق فاجعه جای دیگری است و آنهم اینکه، براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار، در کارهایی که جنبه مستمر و دائم دارند و موقت و پروژه ای نیستند؛ اگر قرارداد کار کتبی نباشد. کارگر دائم محسوب شده و شما هرگز نمی توانید او را اخراج کنید مگر در موارد خاص که در قانون ذکر شده.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.