تبصره ماده 100 یا ارسال اظهارنامه؟

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مبحثی ست که هر سال با توجه به نزدیک شدن به فصل ارسال اظهارنامه مالیاتی مورد توجه مؤدیان اعم از صاحبان مشاغل حقیقی و کلیه واحدهای صنفی قرار دارد. در این ویدیو که با ارائه جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی در مرکز مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات تهیه و تدوین گردیده به این بحث پرداختیم.

آیا استفاده از تبصره ماده 100 بهتر است یا ارسال اظهارنامه مالیاتی؟

همانطور که می دانیم کلیه مشاغل حقیقی و واحدهای صنفی که از آنها به عنوان مودی نام برده شده است می‌بایست اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالی نهایتا تا پایان خرداد ماه سال بعد تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارسال نموده و مالیات ابرازی خود را به حساب این سازمان واریز کنند. این موضوع در مورد استفاده از تبصره ماده 100 نیز صدق می کند.

کلیه واحدهای صنفی که در سال 1402 فروش آنها کمتر از 18 میلیارد تومان بوده می توانند از فرم تبصره ماده 100 استفاده کنند. در فرم تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی، مالیات مقطوعی را پیشنهاد داده است که مؤدیان می توانند آن را بپذیرند که در این صورت هیچ گونه حسابرسی و یا رسیدگی نسبت به عملکرد آنها توسط سازمان امور مالیاتی انجام نخواهد شد. 

در مقابل؛ چنانکه می دانیم در صورتیکه واحد صنفی اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کند، عملکرد وی توسط سازمان امور مالیاتی بررسی و حسابرسی شده و واحد صنفی مذکور مکلف است که اسناد و مدارک درآمد و هزینه های خود را به سازمان ارائه دهد. غالباً پیشنهاد می شود به دلیل اینکه در اکثر موارد به نفع خودِ واحد صنفی است، از فرم تبصره ماده 100 استفاده شود. زیرا در این شرایط با سازمان به یک توافق رسیده است. 

اما اگر تحت هر شرایطی،  واحد صنفی تصور می کند که مبلغ اعلام شده مالیات وی عادلانه و یا درست نیست باید با ارائه اسناد و مدارک گفته شده اقدام به ارسال اظهارنامه نماید. با توجه به اهمیت استفاده از این تبصره جهت کاهش مالیات مودیان، باید نکات دیگری را در نظر داشته باشیم از جمله اینکه این این تبصره همچون سال های قبل، مخصوص اشخاص حقیقی بوده و شامل اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری نمی شود.

باید بدانیم مودیانی که قصد دارند از مزایای مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1402، استفاده کنند و با یک روش قانونی، مالیات کمتری را به اداره مالیات بپردازند، لازم است تا دارای شرایط لازم برای استفاده از تبصره ماده 100 باشند که مهم ترین آنها درآمد زیر 18 میلیارد تومان است(مشاغل مشارکتی زیر 36 میلیارد تومان ) باشند.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.