اهمیت شناخت الگوهای رفتاری افراد در تشکیل تیم های کاری موفق

شناخت الگوهای رفتاری و انگیزه های افراد در تشکیل تیم های کاری موفق بسیار با اهمیت بوده و اکنون در این پست قصد داریم با رهنمودهای مدرس ارجمند مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات، جناب آقای حامد قاسمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، مدرس و مشاور مدیریت منابع انسانی و جذب و استخدام نیرو، به این موضوع بپردازیم.

شناخت الگوهای رفتاری و تأثیر آن در مدیریت:

در زمینه شناخت الگوهای رفتاری افراد پرسشی که مطرح می شود، این است که مدیران و صاحبان کسب و کارهای موفق، چطور تیم های قوی تشکیل می دهند؟ و آنها را توسعه نیز می دهند؟ در این ویدیو دیدیم که در طی یک تحقیق سی ساله که در مورد ویژگی های مدیران و صاحبان کسب و کارهای موفق در مدرسه عالی استنفورد انجام گرفته، نتایج حاصل به دو ویژگی مهم منجر شده است.

ویژگی های مهم به دست آمده از تحقیق:

دو ویژگی مهمی که در طی تحقیق در خصوص مدیران موفق و شناخت الگوهای رفتاری بدست آمد عبارت بودند از اینکه اول از همه مدیران موفق می توانند در شرایط بحرانی تصمیمات بسیار خوب بگیرند و دوم اینکه آنها این توانایی را دارند که تیم های موفقی را راه اندازی نمایند. مسئله مهمی که در این میان وجود دارد این است که ما چطور می توانیم تیم های کاری قوی تشکیل دهیم؟

نکته مهم دیگر:

نکته بسیار مهم دیگر این است که ما بتوانیم انگیزه ها و الگوهای رفتاری شان را شناسایی نماییم. برای مثال بسیاری از اوقات می بینیم که در بهترین وضعیت افراد را براساس تخصص و تجربه در جایگاهی مشخص جانمایی می کنند ولی در مدت زمانی ممکن است، افراد انگیره های خود را برای انجام کار در آن تیم از دست می دهند. بنابراین ما نیاز داریم تا الگوهای رفتاری و انگیزه افراد به خوب شناسایی کنیم.

شناخت الگوهای رفتاری از طریق مدل رفتاری DISC:

در اینجا برای شناخت دقیق و بهتر الگوهای رفتاری افراد ، مدل DISC (دیسک) را معرفی می نماییم که یک ابزار جهانی است که می توانیم از طریق آن هم خودمان و هم سایر افراد را شناسایی کرده و به وسیله آن افراد را به طور مناسب و درست در تیم های کاری جانمایی کنیم.

الگوهای رفتاری افراد و ابعاد آن:

ما بر اساس مدل رفتاری DISC دارای چهار بُعد رفتاری هستیم که به شرح زیر خواهند بود.

بعد اول، بعد رفتاری D :

بعد اول از الگوهای رفتاری، گرفته شده از عبارت Dominance به معنای تسلط بوده و مربوط می شود به افراد تسلط گرا، کسانی که دوست دارند روی دیگران کنترل داشته باشند و اگر بتوانند از این ویژگی و قابلیت شان به خوبی استفاده کنند، در کنار داشتن تخصص و تجربه، شما می توانید از آنها به عنوان رهبر و Leader و مدیر تیم خود استفاده نمایید.

بعد دوم، بعد رفتاری I :

افراد این گروه آی ها هستند، حرف I از کلمه Influence گرفته شده و این گروه از افراد جزو دسته انسان های اثرگذار هستند.الگوهای رفتاری این افراد اینگونه است که دوست دارند با دیگران به خوبی ارتباط برقرار کنند، الهام بخش باشند. اینها افرادی هستند برون گرا که می توانند به خوبی صحبت کنند و یکی از نقش های آنها در تیم که بسیار مهم است نقش هماهنگ کنندگی آنهاست.

بعد سوم، الگوی رفتاری S:

گروه سوم، گروهی که در میان الگوهای رفتاری ما آنها را با علامت S می شناسیم که برگرفته از عبارت Steadiness به معنای ثبات و پایداری است. افرادی که دوست دارند به خوبی در تیم های کاری ایفای نقش کرده و همیشه برای خودشان به دنبال یک حاشیه امن می گردند.

بعد چهارم، مدل رفتاری C:

در نهایت بعد آخر از الگوهای رفتاری، افراد گروه C هستند که منشأ این حرف کلمه Conscientious به معنی وظیفه شناسی است. افرادی که اصطلاحاً C بالایی دارند، افرادی دقیق، ریزبین، حسابگر و حسابرس بوده و اتفاقاً در تیم های کاری می توانند به خوبی چارچوب ها را تعیین نموده و به اصطلاح استراتژیست های بسیار خوبی هستند. باید توجه نماییم که این نکات و موارد در شناخت مهم هستند.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

الگوهای رفتاری