اماکن دارای موقعیت اداری یا تجاری

اماکن دارای موقعیت اداری یا تجاری و بررسی نحوه فعالیت صنفی در این مکان در گفتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص از زشما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای رضا ستارزاده هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی توجه فرمایید. 

در ویدئوی قبلی در خصوص اقسام مختلف کاربری بحث شد. در این ویدئو بحث خواهد شد که به چه مواردی کاربری تجاری یا اداری گفته می شود. آیا به صرف اینکه ما شغلی را در یک واحد صنفی راه اندازی کنیم، باعث تغییر کاربری آن می شود؟ آیا این شغل و فعالیت تجاری ما است که کاربری را مشخص می کند؟ به عنوان مثال، آیا به صرف اینکه من در محلی رستورانی را راه اندازی کرده ام باعث می شود که آن محل تجاری شناخته شود؟ 

توجه فرمایید که:

پاسخ منفی است. کاربری اماکن شهری را شهرداری طی پایانکار مشخص می کند. عبارتی را داریم که شاید با آن آشنا باشید: اماکن با موقعیت تجاری یا موقعیت اداری.

اماکن با موقعیت تجاری یا اداری:

اماکن با موقعیت تجاری یا اداری به چه اماکنی گفته می شود؟ این اماکن، اماکنی هستند که پایانکار آنها علی الاصول مسکونی است. اما بواسطه استقرار این مکان در فضای شهری، برخی صنوف خاص بابت کار تجاری یا اداری در آن ساکن شدند. به نوعی شکل آن ساختمان را شکل یک ساختمان تجاری یا اداری کرده اند. 

حتی اگر:

حتی اگر تمام واحدهای مستقر در آن مجتمع، کار تجاری انجام دهند، دلیل نمی شود که آن محل تجاری تلقی شود. پس، باز هم باید تأکید شود که کاربری ملک توسط شهرداری و طی پایانکار تعیین می شود. همچنین، می توان با پرداخت ما به التفاوت، از شهرداری تغییر کاربری ملک را خواست. امیدواریم به خوبی موضوع کاربری اماکن دارای موقعیت اداری یا تجاری شفاف شده باشد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.