الگوی خوبی برای کارمندانتان باشید

الگوی خوبی برای کارمندان مجموعه، واحدصنفی یا هر کسب و کاری بسیار حائز اهمیت است. دکتر ابراهیم وکیل، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی در خصوص این موضوع بیشتر صحبت خواهند کرد.

آموزش کارکنان و منابع انسانی، از نکات بسیار مهم در توسعه کسب و کار و ارتقای سطح واحدهای صنفی است. اما منابع آموزشی متفاوت اند. گاهی اوقات، آموزش از طریق نیروهای خارج از سازمان صورت می پذیرد و گاهی از طریق مدیران بالادستی. اما هیچ آموزشی بهتر و اثرگذارتر از رفتار شایسته مدیران بالادستی نیست. کارکنان و منابع انسانی مجموعه، به خوبی می توانند از رفتار مدیران مجموعه الگو بگیرند. بنابراین بسیار مهم است که الگوی خوبی باشید.

معیار ارزیابی نیروی انسانی:

برخی مدیران، معیار ارزیابی نیروی انسانی را صرفاً بر پایه مسائل مادی قرار می دهند. آنها ابزارهای تشویق و تنبیه را منحصر در ابزارهای مالی و مادی می بینند. حال، این مدیران چگونه انتظار دارند که کارکنانشان تعاملی غیر از مسائل مادی و مالی با وی داشته باشند. برای تأثیرگزار بودن باید الگوی خوبی بود.

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.