الزام بیمه کردن کارگر توسط کارفرما

لزوم بیمه کردن کارگر توسط کارفرما در هر مجموعه، یکی از مهمترین مباحث حقوقی در حوزه قوانین کارگر و کارفرماست که طرفین با توجه به اهمیت آن باید از جزئیات و مفواد آگاهی داشته باشند. بنابراین بر آن شدیم تا در این پست با راهنمایی استاد محترم مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات جناب آقای محمد رحم خدا کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و مشاور و مدرس قانون کار و تأمین اجتماعی.

آمره بودن قوانین در حوزه کار:

همانطور که می دانیم، «قانون تأمین اجتماعی» از مهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوع های مهمی از جمله «بیمه کردن کارگران» نیز پرداخته. در ویدیو دیدیم قوانینی که در حوزه کار وجود دارند، قوانین آمره هستند به این معنی که لازم الاجرا بوده و هر گونه توافقاتی خلاف آنها نافذ نیست و از لحاظ قانون اعتباری نیز نخواهند داشت.

الزام بیمه کردن کارگر:

یکی از مهمترین مواد قانون کار، ماده 148 است که براساس آن، کارفرما ملزم شده است زمانی که کارمند یا کارگری را استخدام می نماید (صرف نظر از عنوان) و یک رابطه کارگری و کارفرمایی طبق قانون کار بین آنها برقرار می شود، حتماً باید کارگر خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه کند. بیمه کردن الزامی قانونی بوده و حتی اگر کارفرما نزد سایر بیمه ها و یا نوع دیگر بیمه را انجام دهد جایگزین آن نخواهد بود.

یک سوال متداول در این بخش:

سوالی متداول که میان برخی کارفرمایان در زمینه بیمه کردن مطرح می شود، این است که قرارداد چند روزه یا چند ماهه باید باشد، تا کارمند را بیمه نماییم؟ پاسخ این است که از روز اول قرارداد شما به عنوان کارفرما ملزم هستید که کارگر خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایید، خواه قرارداد شما کمتر از یک سال و یا 3 ماه کمتر باشد، باید از روز نخست لحاظ شود.

و سوال مهم بعدی برای الزام بیمه کردن :

پرسش مهم دیگری این است که آیا اگر خود کارگر توافق کند یا به اختیار خودش و حتی بصورت دست نویس بنویسد که تمایل ندارد بیمه شود چه؟ پاسخ این است که همانطور که در ابتدای ویدیو نیز گفته شد، قوانین کار به دلیل آمره بودن هیچ گونه توافقی را شامل نمی شود. و به هیچ وجه نمی شود بیمه نکرد و یا پرداخت نقدی هزینه بیمه را جایگزین این امر نمود.

در پایان:

باید بدانیم که کلیه قوانین و حقوق و تکالیف از جمله بحث لزوم بیمه کردن، در روابط کارگر و کارفرما بسیار اثرگذار بوده و داشتن آگاهی از برخی از قوانین برای هر کدام از دو طرف بسیار ضروریست. این امر به دو طرف کمک می کند که در این راه کمتر دچار اشتباه و یا زیان شوند.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.