الزام الصاق دستگاه های کارتخوان به پرونده های مالیاتی برای اتحادیه ها و اتاق های اصناف

الزام الصاق دستگاه های کارتخوان به پرونده های مالیاتی برای اتحادیه ها و اتاق های اصناف از نکات مهم مطرح این روزهاست که در این پست قصد داریم با همراهی استاد ارجمند جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و مشاور امور مالیاتی مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به آن بپردازیم.

لزوم اتصال و الصاق دستگاه های کارتخوان برای کلیه مودیان:

همانطور که می دانید، تا پایان بهمن ماه سال جاری فرصت باقی است که در مورد دستگاه های کارتخوانی که وضعیت مشخص مالیاتی ندارد تصمیم گیری شود. بنابراین افرادی که کارتخوان به اسم آنها ثبت است باید به حساب کاربری خود در سامانه مربوطه مراجعه نموده و در آنجا نسبت به الصاق و یا غیر فعال سازی دستگاه کارتخوان خود تصمیم گرفته و اقدام نمایند.

پرسش مهم در این باب:

سوال مهمی که در اینجا مطرح است این است که آیا اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی هم مشمول قانون الصاق دستگاه های کارتخوان خود به پرونده مالیاتی خود هستند یا خیر؟ پاسخ مثبت است. 

اگر کارتخوان به نام دیگری باشد؟

ممکن است یک اتاق اصناف و یا اتحادیه صنفی، از کارتخوانی در محل استقرار خود استفاده کند که به نام شخص دیگری است، بنابراین در صورت عدم الصاق دستگاه کارتخوان علاوه بر اینکه آن کارتخوانی که به یک پرونده مالیاتی متصل نیست تا پایان بهمن ماه قطع خواهد شد، دیگر آن اتحادیه یا اتاق قادر به استفاده از آن کارتخوان نخواهد بود. 

الصاق دستگاه های کارتخوان و اعلام بانک مرکزی در این خصوص:

بانک مرکزی در خصوص لزوم الصاق دستگاه های کارتخوان، از ابتدای دی ماه سال گذشته، بدون داشتن پرونده و کد مالیاتی به هیچ کسب و کار و فعال اقتصادی، درگاه و ابزار پرداخت ارائه نمی کند و به همین منظور  طبق آخرین اعلام این سازمان، چندین میلیون دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن ماه سال جاری غیرفعال و یا به آنها هشدار قطع داده است. 

در انتها:

اتحادیه های صنفی و یا اتاق های اصناف به نوعی انجمن محسوب شده و شخصیت حقوقی دارند، به همین جهت باید به عنوان یک شخصیت حقوقی به نام خودشان از روی شناسه ملی درج شده در پرونده مالیاتی شان کارتخوان بگیرند. اتحادیه ها و اتاق های اصناف چنانچه تکالیف مالیاتی خود را به نحو احسن انجام دهد، می توانند از معافیت های مالیاتی در این خصوص بهره مند شود.

یک احتیاط:

بنابر نکات گفته شده، شرط احتیاط این است که اگر قرار است که از دستگاه کارتخوان استفاده کنید، با الصاق دستگاه های کارتخوان، تکلیف مربوط به نصب پایانه فروشگاهی یا کارتخوان را نیز به نحو احسن انجام دهید. در اینصورت با اصطلاحاً مالیات تان به نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

و سخن آخر: 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.