افزایش معافیت مالیاتی اصناف برای عملکرد سال 1403

معافیت مالیاتی اصناف در قانون مالیات‌های مستقیم : صاحبان مشاغل از جمله اصناف به‌طور سالانه از یک معافیت معیشتی برخوردار هستند که این معافیت از سودِ آنها کسر و مابقیِ سود مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌شود. مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با همراهی جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی به توضیح آن پرداخته است.

معافیت مالیاتی اصناف و شرایط مشمولین :

مطابق با ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل (از جمله اصناف) هر سال (به شرط انجام تکالیف مالیاتی که از مهمترین آنها ارسال اظهارنامه مالیاتی، استفاده از دستگاه کارتخوان و نگهداری اسناد و مدارک مالی است) از یک معافیت معیشتی برخوردار هستند. معافیت مالیاتی اصناف از سودِ آنها کسر و مابقیِ سود مشمول نرخ‌های مالیاتی می‌شود.

معافیت مالیاتی اصناف در سال 1402

قانونگذار در این ماده، معافیت معیشتی اصناف را معادل معافیت حقوق‌ بگیران دانسته است. لیکن به دلایل نامعلوم مبلغ معافیت مالیاتی اصناف هر سال در قانون بودجه، کاهش یافته به‌ گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ عملاً به حدود یک‌ سومِ معافیت حقوق‌ بگیران رسید.این معافیت برای عملکرد سال 1402، مبلغ 47.500.000 تومان می‌باشد.بدیهی است این معافیت با واقعیات اقتصادی جامعه، بسیار فاصله دارد. 

در واقع هر واحدی که سودش ماهانه از مبلغ (حدوداً) 4 میلیون تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات می‌گردد. 

افزایش سقف معافیت مالیاتی اصناف برای 1403

معافیت مالیاتی اصناف برای عملکرد 1403 افزایش یافته و به میزان معافیت حقوق‌ بگیران نزدیک شده است. البته ابتدا در لایحه بودجه 1403 این مبلغ 75.000.000 تومان پیش‌بینی‌شده بود که طبیعتاً با واقعیات بازار، شرایط رکود تورمیِ و خط فقر موجود، اصلا منطبق نبود. نهایتاً این مبلغ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ معادل معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران یعنی ۱۴۴ میلیون تومان تعیین گردید.

البته همانطور که در آغاز بیان شد، با این شرط که واحد صنفی از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان) با قابلیت صدور صورتحساب با درج مشخصات خریدار استفاده نماید؛ در غیر اینصورت مبلغ معافیت وی ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این نکته مجدداً لازم به ذکر می‌باشد که ضروری است اصناف جهت برخورداری از معافیت مالیاتی اصناف حتماً تکالیف مالیاتی خود (علی‌الخصوص ارسال اظهارنامه) را انجام دهند.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.