اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده (100) و نحوه ارسال آن

اظهارنامه مالیاتی، یک فرم تهیه شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور بوده که مودیان مالیاتی، باید هر ساله، اطلاعات دارایی و درآمد خود را، از طریق آن، به اداره مالیات ارسال کنند. ثبت نام اظهار نامه مالیاتی، از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور انجام گرفته و مهلت ثبت نام آن، برای اشخاص حقیقی، تا 31 خرداد ماه است. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی نحوه ارسال و تنظیم اظهارنامه مالیاتی که توسط جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی ارایه می گردد توجه فرمایید.

اظهارنامه مالیاتی،فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه کرده و مودیان مالیاتی، باید هر ساله اطلاعات مالی خود را در آن وارد نموده و آن را برای اداره مالیات مربوطه، ارسال نمایند. اصولا، میزان مالیات مودیان، بر اساس این اظهار نامه های مالیاتی ، تعیین شده، مگر آنکه خلاف واقع بودن اظهارات مودیان مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی کشور، احراز گردد. با توجه به اینکه نحوه ثبت و مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، دارای ترتیب خاصی بوده، لازم است تا مودیان مالیاتی، با نحوه تکمیل و ثبت اظهارنامه مالیاتی و نکات مربوط به آن، آشنا شوند.

بنابراین، در این گفتار، ابتدا به این پرسش پاسخ می دهیم که اظهار نامه مالیاتی چیست؟ سپس، چگونگی تنظیم، مهلت ثبت نام و نحوه ثبت نام اظهارنامه مالیاتی را توضیح داده؛ و در پایان، به بررسی نحوه پر کردن و ارسال این نوع از اظهارنامه، می پردازیم.