استقرار چند واحد صنفی در یک مکان واحد

حسین طاهرمحمدی

رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و دبیر اتاق اصناف ایران

استقرار چند واحد صنفی در یک مکان از سؤالات شایع واحدهای صنفی است. پیرامون این مسأله ابهامات زیادی نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم درباره قواعد و نکات مهم استقرار چند واحد صنفی در یک مکان صحبت کنیم. یعنی اینکه چگونه می توانید دو یا چند فعالیت صنفی را در یک مکان انجام دهید.

استقرار چند واحد صنفی در یک مکان:

استقرار چند واحد صنفی در یک مکان نیازمند فراهم آمدن شرایط قانونی لازم است.  ماده (5) قانون نظام صنفی، «پروانه کسب» را تعریف کرده است. در تعریف مذکور، به سه رکن اصلی پروانه کسب اشاره شده است.

این سه رکن عبارتند از: فرد صنفی، شغل یا حرفه مشخص و محل مشخص (یا وسیله کسب معین). سؤال مهمی در این خصوص مطرح می گردد. در چه صورت می توان در محلی که برای آن پروانه کسب صادر شده است، فعالیت صنفی دیگری انجام داد؟

 تبصره (2) ماده (3) قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن این امکان را پیش بینی کرده اند. البته همانطور که سابقاً ذکر گردید استقرار چند واحد صنفی در یک مکان نیازمند فراهم آوردن شرایطی است. در ادامه قصد داریم به تفصیل درباره این اماکن و شرایط آن صحبت کنیم.

استقرار چند واحد صنفی و اماکن واجد شرایط:

مهمترین شرط لازم برای استقرار چند واحد صنفی آن است که آن مکان حداقل مساحت قانونی را دارا باشد. در ضوابط خاص داخلی اتحادیه ها که به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان می رسد، حداقل مساحت قید می شود. به عنوان مثال، ممکن است حداقل مساحت لازم برای تأسیس رستوران 40 متر در نظر گرفته شود.

اگر فرد صنفی بخواهد علاوه بر تأسیس رستوران، به فعالیت دیگری بپردازد، باید محل مناسبی را انتخاب کند. محلی که مجموع حداقل مساحت لازم برای انجام هر دو شغل را داشته باشد. البته در اینجا هم باید به یک نکته توجه کرد. بر اساس آیین نامه فوق، کمیسیون نظارت می تواند متراژ مشترکات را از مجموع متراژ کاهش دهد.

مثال:

به این مثال دقت کنید: فردی می خواهد رستورانی راه اندازی کند. حداقل مساحت لازم برای راه اندازی رستوران 40 متر در نظر گرفته شده است. او می خواهد علاوه بر رستوران، اغذیه فروشی هم داشته باشد. فرض کنید مساحت لازم برای تأسیس اغذیه فروشی 20 متر در نظر گرفته شده باشد. بنابراین متراژ واحد صنفی او باید حداقل 60 متر باشد. اما می توان مساحت مربوط به مشترکات را از این مساحت کم کرد. یکی از مهمترین مشترکات مربوط به محل هر دو شغل، آشپزخانه است. در اینجا کمیسیون نظارت می تواند مساحت آشپزخانه را از متراژ لازم برای یکی از این رسته ها کم کند.

استقرار چند واحد صنفی و مقررات آن:

از جمله الزامات مهم، معرفی مباشر برای متقاضی استقرار چند واحد صنفی در یک مکان است. مرجع صدور پروانه موظف است برای مباشر، کارت مباشرت صادر نماید. صدور کارت مباشرت با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده (3) آیین نامه ماده (12) قانون نظام صنفی خواهدبود. صاحب پروانه کسب در صورت معرفی مباشر از مسئولیت مبری نخواهد بود و میزان مسئولیت تغییری حاصل نخواهد کرد.

در صورتیکه یکی از پروانه های کسب این اماکن ابطال گردد، صرفاً ادامه همان فعالیت ممنوع می گردد. پلمب واحد صنفی مستقر در این اماکن مطابق قانون نظام صنفی انجام خواهد شد. در صورتیکه پلمب بنحو متعارف ممکن نباشد، در همان بخش مربوطه برگه پلمب الصاق می گردد.

نکته دیگر این است که فعالیت های مشابه و همگن مستقر در یک مکان واحد نیازمند استعلام جداگانه نیستند. منظور استعلامات فردی و مکانی است. صرف برابر اصل کردن نسخه ای از این استعلامات و درج در پرونده کفایت می کند.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.