استراتژی برای فروش سرفصل مهمی است که تا کنون به 5 مورد آن در اصناف پلاس پرداخته شده و در این گفتار از ششمین استراتژی برای فروش بیشتر جناب آقای دکتر ادیب زاده، دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی صحبت خواهند نمود. در این رابطه از شما دعوت می کنیم به ویدئوی ذیل با همین عنوان توجه فرمایید.

در این بخش، به ششمین استراتژی از استراتژی های هفتگانه فروش اشاره می شود. این استراتژی یادداشت برداری است. مدیران بسیاری از کسب و کارها معتقدند که حافظه ای بسیار قوی دارند. بنابراین، آنها بر این باورند که نیازی به یادداشت برداری ندارند. اما این پیش فرض، پیش فرض درستی نیست. یادداشت نکردن می تواند در برابر وعده هایی که به مشتریانمان می دهیم، به ما آسیب وارد کند.

مثالی از یک بنگاه مشاور املاک:  

به عنوان مثال، ممکن است شما در یک بنگاه مشاور املاک مشغول به کار باشید. مطالب، ویژگی ها و مزایا و قول هایی که به مشتری می دهید را باید در جایی یادداشت کنید. در غیر این صورت، ممکن است مشتری برای خرید خانه یا اجاره آن، مجدداً به شما مراجعه کند. در اینجا ممکن است او از صحبت های قبلی شما یاد کند. اگر این مطالب را یادداشت برداری کرده باشید، به راحتی می توانید به آن رجوع کنید و این جا ئ در این موقعیت ششمین استراتژی به شما کمک می کند.

توجه به مشتری با یادداشت برداری:

یک مسئله مهم دیگر در خصوص این استراتژی این است که اشخاص، تشنه توجه هستند. شما با مکتوب کردن، دو موضوع را به مشتری نشان می دهید. اول اینکه شما به صحبت های او توجه دارید و این صحبت ها برای شما مهم است. دوم اینکه شما قول های خود را مکتوب می کنید و احتمالاً به آن پایبند هستید. پس، حس بهتری از این فروشنده به مشتری منتقل می شود.

هماهنگی بین کارمندان شیفت های مختلف با یادداشت برداری:

یادداشت برداری منسجم می تواند هماهنگی بین کارکنان فعال در چند شیفت کاری را بیشتر کند. ممکن است مشتری امروز صبح کالایی را از کارمند فعال در شیفت صبح خریداری کند. اما فردا عصر مجدداً به فروشگاه مراجعه کند و در آن ساعت، کارمند شیفت عصر حضور داشته باشد. ممکن است مشتری به کالایی که دیروز خریداری کرده، انتقاداتی داشته باشد.

درصورتیکه:

اگر نکات مهم و گفتگوهای طرفین به خوبی ثبت شده باشد، فروشنده بعدی می تواند به راحتی پاسخگو باشد. این یکی دیگر از مزایایث این استراتژی است. حال، اگر اطلاعات ثبت نشده باشد، این امر نارضایتی مشتری را در پی خواهد داشت. چیزی که به ذهن مشتری متبادر می شود این است که کسب و کار شما پایه و اساس ندارد. اما اگر فروشندگان یادداشت برداری کرده و هماهنگ باشند، تصویر خوبی از کسب و کار نشان داده می شود.

توصیه نهایی به مدیران کسب و کارها:

این کار و پیاده کردن این استراتژی هیچ هزینه ای ندارد. اگر مدیر یک کسب و کار هستید، اتفاقات و گفتگوهای انجام شده را به نحوی منسجم یادداشت کنید. البته، بسیار بهتر است که این اطلاعات در مقابل دیدگان مشتری مکتوب شود.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

استراتژی