استخدام فنر یا چوب!

استخدام کارکنان مقوله ی بسیار حساسی است، تا جایی که می تواند سرنوشت یک کسب و کار را تعیین کند. توجه به این نکته که کارکنان ما به لحاظ سبک ارتباطی چگونه افرادی هستند نیز بسیار مهم است. این که آنها افراد هستند مانند فنر منعطف و یا خشک همانند تکه ای چوب!… بطور کلی انعطاف پذیری نیروی انسانی در کسب و کارهای امروزی یکی از تأثیر گذارترین عوامل موفقیت بوده و باید توجه نمود که این افراد می توانند هماهنگی بهتری با محیط داشته باشند و برای اهداف عملکرد بهتری را نشان دهند.

در این ویدئو جناب آقای دکتر حمید فرهمند، دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران در مورد استخدام انواع کارکنان و شناخت آنان توضیحاتی ارائه می فرمایند.س

استخدام فنر یا چوب :

برای استخدام کارکنان باید به ویژگی های مختلفی توجه کرد. یکی از این ویژگی ها، استخدام افرادی است که به لحاظ سبک ارتباطی افرادی منعطف هستند. ما دو نوع سبک ارتباطی داریم: نتیجه ای و فرآیندی. نتیجه ای ها افرادی هستند که دوست دارند تا سریع تر به خریدشان برسند. اما فرآیندی ها افرادی هستند که دوست دارند با صبر و حوصله بیشتری با آنان تعامل شود. 

مزایای استخدام کارکنان(فروشندگان)منعطف:

پس، یک راهکار مناسب برای استخدام این است که فروشندگانی منعطف را استخدام کنیم. کارکنان منعطف می توانند ارتباطات خود را به درستی تنظیم کنند و تعامل بهتری با مشتری داشته باشند. یعنی با مشتریان نتیجه ای به یک شکل و با مشتریان فرآیندی به شکلی دیگر تعامل می کنند. در این صورت، رضایت مشتریان نیز به شکل بهتری تأمین خواهد شد. 

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

استخدام