کارکنان ثابت، مشتریان ثابت

از کارکنان ثابت تا مشتریان ثابت، عنوان مبحث جالب توجهی است که جناب آقای دکتر فرهمند، دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران از آن صحبت خواهند نمود. همراه ما باشید.

یکی از ارکان مهم در موفقیت کسب و کارها این است که بتوانند در مشتریانشان اعتمادسازی کنند. اعتمادسازی از راه های مختلفی شکل می گیرد. اما یکی از بهترین روش ها این است که کارکنان واحد صنفی به مدت زیادی در آنجا حضور داشته باشند. وقتی کارکنان ما به مدت طولانی در محل کسب حضور دارند، با مشتریان تعامل بیشتری خواهند داشت. وقتی مشتریان به محل کسب ما رجوع می کنند، با کارکنان ثابت و فروشندگانی آشنا روبرو می شوند. بنابراین، باید با ایجاد انگیزه و شرایط کاری مناسب، مدت بیشتری با فروشندگان و کارکنان همکاری داشت.

به یک مثال توجه کنید:

فرض کنید شما از دو فروشگاه خرید می کنید. در فروشگاه اول فروشنده ای حضور دارد که سی سال است در آن محل مشغول به فعالیت است، کارکنان ثابت هستند و آشنا اما هر بار که شما به فروشگاه دوم مراجعه می کنید با فروشندگان جدیدی روبرو می شوید. آیا کسب و کاری که نتوانسته رضایت کارکنان خود را جلب کند، می تواند رضایت شما را جلب کند؟ چه تصویری از این دو کسب و کار در ذهن شما شکل می گیرد؟ احتمالاً مشتری می تواند به مرور زمان با فروشندگانتان تعامل و ارتباط ایجاد کند. این فروشنده نیز با آشنایی از ویژگی ها و اولویت های مشتری، بهتر می تواند به خرید او کمک کند.

کسب و کارها در حفظ و رضایت کارکنان خود همواره کوشا باشند:

 بنابراین، به کسب و کارها پیشنهاد می شود با تأمین شرایط، کارکنان خود را به مدت طولانی حفظ کنند.کارکنان ثابت و آشنا و همیشگی سبب ایجاد حس امنیت در خریداران و مشتری های شما خواهند شد. البته، برای همکاری طولانی با کارکنان، باید دقت نظرهایی در زمان استخدام انجام پذیرد.      

از شما سپاسگزاریم:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.