از قاچاق چه می دانید؟

 قاچاق پدیده ای که قطعا به عنوان اولين مانع در رشد و شکوفايي اقتصاد، ذهن سياست گذاران کشورها را به خود مشغول نموده و آنها را با چالش های مهمی رو به رو ساخته است و آگاهی از آن لازمه کسب و کارها خواهد بود. مبارزه با آن نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد که کلیه نهادها و دستگاه های اجرایی باید بر اساس آن حرکت کنند. اما خود پدیده قاچاق نیاز به توضیح و تعریف دارد که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

در برنامه های قبل جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، در مورد رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان ها و ادارات مطالبی را ارائه نمودند. اکنون به بررسی چالش بسیار مهم ” قاچاق ” خواهند پرداخت.

قاچاق و پیامدهای آن:

همانطور که اشاره شد بر کسی پوشیده نیست که این پدیده شوم  چه تأثیری را می تواند بر اقتصاد کشورها داشته باشد. اینجا تفاوتی ندارد کشوری که در آن قاچاق اتفاق میافتد، یک کشور توسعه یافته باشد یا در حال توسعه. قانونگذار با توجه به ویژگی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بایدها و نبایدهایی را وضع می کند. قانونگذار همچنین از شهروندان انتظار دارد تا این بایدها و نبایدها را رعایت کنند.

قانونگذار در سال 1392 مقرراتی را در باب مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع کرد. برخی از این مقررات، به کسب و کارهای کوچک و متوسط و عرضه کنندگان هم ارتباط می یابند.

تعریف «قاچاق»: 

نکته اصلی در این قانون این است که به چه امری قاچاق گفته می شود؟ ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع پرداخته است. در جرم قاچاق، فرد، مقررات حاکم بر خارج یا وارد کردن کالا یا ارز را رعایت نمی کند. حال ممکن است این کار با فعل انجام پذیرد یا با ترک فعل. از طرفی ممکن است این مقررات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده باشد یا در سایر قوانین. در این صورت، رفتار فرد خاطی جرم است و مجازات دارد.

ممکن است جرم در زمانی اتفاق افتد که فرد می خواهد کالا یا ارز را از کشور خارج یا به کشور وارد کند. اما گاهی اوقات هم این کالا وارد کشور شده و در حال عرضه است. در ویدئوهای آتی به تشریفات قانونی واردات و صادرات اشاره می شود. همچنین، انواع کالاها از نگاه قانونگذار مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

قاچاق و برخی راهکارهای مبارزاتی:

این پدیده همانطور که مشاهده شد هم از بعد سیاسی و هم بعد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و به دلیل اثر سوئی که بر جای می گذارد مبارزه با آن نیاز به راهکارهایی مدون مانند نقشی که تعرفه در قاچاق دارد یا در نظر گرفتن صندوق های مکانیزه فروش، اخذ مالیات بر ارزش افزوده، داشتن نظام صنفی مناسب برای مبارزه، ایجاد کار در مناطق مرزی ، داشتن سیستم گمرکی به روز و … مواردی از این دست نیاز دارد. 

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

قاچاق کالا