ارزشمند بودن کار همه افراد در سازمان

ارزشمند بودن برای رشد و پیشرفت هر فردی در طول دوران کاری لازم است. این حس رابطه عمیقی با عزت نفس دارد و می تواند از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی هر فرد باشد. در ویدیوی قبل به موضوع جانشین پروری پرداخته شد، و حالا جناب آقای دکتر حمید فرهمند دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه تهران، درباره ارزشمند بودن کار و وظیفه همه در سازمان نکاتی بیان خواهند نمود.

ارزشمند بودن به چه معناست؟

ارزشمند بودن حسی درونی، که نتیجۀ مثبت اندیشی نسبت به خود و کارهایتان می باشد. این را بدانید که دیگران تعیین کننده ارزش درونی شما نیستند. عموماً کسی که چنین احساس خوبی به خودش داشته باشد مسئولیت پذیری بالایی هم خواهد داشت و تقویت این حس نه‌‌ تنها باعث پیشرفت شغلی، بلکه باعث افزایش کیفیت زندگی و افزایش رضایت نیز می گردد.

کار همه مهم و ارزشمنده! :

کد رفتاری دیگر ارزشمند بودن کار همه است. یعنی در محیط کار برای کار همه ارزش قایل باشیم. موضوعی وجود دارد تحت عنوان «شیفتگی تخصصی». یعنی هر یک از کارکنان فکر می کند که او کار اصلی آن سازمان را انجام می دهد. اما باید بدانیم که همه افرادی که در سازمان کار می کنند، به نوعی ارزشمند هستند. بعلاوه، ما نباید نتیجه کارها را صرفاً مربوط به خودمان بدانیم.

تقابل ارزشمند بودن و شیفتگی تخصصی:

در ساختار سنتی سازمان، بخاطر تخصصی بودن واحدها به تدریج نوعی شیفتگی تخصصی در هر واحد ایجاد می شود که ارتباط و مشارکت بین واحدها را سخت می کند. درحالی که برای تحقق هدف سازمان، نیاز به همکاری و روابط نزدیک بین واحدها است. هر واحد، نقش خود را در سازمان جهت دهنده و تعیین کننده دانسته و آن چنان مشغول هدف خود می گردد.

شیفتگی تخصصی و دوری از هدف اصلی سازمان:

همچنان که اشاره شد ، برای تحقق سازمان ، همکاری واحدها با یکدیگر ضروری است ودراین راه، اگر واحدی ضعیف عمل کند و بازدهی لازم را نشان ندهد ، این نارسایی بر کل سیستم سازمان وبازدهی آن تأثیر سوء، بجا می نهد. پس این غرق شدن در هدف شخصی سبب می شود که غالبا هدف اصلی سازمان در این میان، فراموش می شود.

نقش همه افراد در دستاوردهای مهم:

وقتی ما دستاورد مهمی داریم، همه افراد سازمان در آن نقش دارند. حتی فردی که شاید به ظاهر کار ساده ای انجام می دهد، تا آنکه فکر می کنیم کار تحلیلی و بسیار مهمی را انجام می دهد. پس، باید بدانیم کار همه کارکنان مهم است. نکته مهم اینکه زمانی که خودمان را ارزشمند ندانیم، از دریافت اعتباری که دیگران برای ارزش درونی ما قائل هستند، اجتناب می‌کنیم.

تأثیر ارزشمند بودن در محیط کار:

ایجاد حس ارزشمند بودن و اهمیت قائل شدن برای خود در محیط کاری نقش مهمی در بهبود عملکرد فرد خواهد داشت. که در اینجا به بیان بخشی از آن خواهیم پرداخت.

1- ایجاد و تقویت حس اعتماد به خود، قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و قضاوت‌ها در محیط کار و خارج از آن.

2- بهبود روابط با همکاران در محیط کار و سایر افراد در جامعه.

3- تقویت تمرکز در محیط کار.

4- تقویت قدرت تصمیم گیری که یکی از مهم‌ترین مهارت‌های رهبری در محیط کار می باشد.

5- افزایش قدرت تأثیرگذاری و در مصاحبه های شغلی و همچنین مدیریت فضای مصاحبه.

6- انجام بهتر پروژه‌ها و بهره مندی از مزایای مالی.

7- نکات زیر برای ایجاد و تقویت حس ارزشمندی در سازمان مناسب می باشند. و…

و سخن آخر :

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

ارزشمند بودن کار همه