اخطار کتبی به کسب و کارهای مجازی و آثار آن

اخطار کتبی به کسب و کارهای مجازی و آثار آن در ادامه موضوعات تخلفات کسب و کارهای مجازی موضوع این گفتار است. از این رو از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای سید علیرضا شکوهیان، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوص دانشگاه شهید بهشتی توجه نمایید.

در قالب چندین ویدئوی مستقل، به تخلفات کسب و کارهای مجازی اشاره شد. تمامی این تخلفات، از جمله تخلفاتی بودند که اخطار کتبی را برای کسب و کارهای مجازی در پی دارند. در مباحث آینده نیز به تخلفاتی از کسب و کارهای مجازی پرداخته می شود که موجب تعلیق آنها می گردد. اما در ادامه مباحث مربوط به اخطار کتبی، یک سوال باقی می ماند. 

و اما این سوالات عبارتند از:

اخطار کتبی چه تأثیری دارد؟ آیا بعد از دریافت اخطار هم کسب و کار مجازی باید کاری انجام دهد؟ آیا بعد از اینکه کسب و کار مجازی اخطار گرفت، آن پرونده و موضوع مختومه می شود؟ اخطار کتبی چه نفعی برای مصرف کننده دارد؟

آیین نامه اجرایی نظارت بر فعالیت افراد صنفی:

آیین نامه اجرایی چگونگی نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، به این موضوع اشاره کرده است. بر این اساس، وقتی کسب و کار مجازی اخطار کتبی دریافت کرد، باید عملکرد خود را اصلاح نماید. مهلت کسب و کارهای مجازی برای اصلاح عملکرد، ده روز است. بنابراین، این موضوع هم برای مصرف کنندگان اهمیت دارد و هم برای کسب و کارها.

در صورت عدم توجه:

اگر اصلاح عملکرد در مهلت مقرر انجام نشود و به اخطار کتبی توجهی نشود، کسب و کار مجازی وارد فرآیند تعلیق می شود. وقتی تعلیق اتفاق می افتد، کسب و کار امکان ایجاد تعهد جدید را نخواهد داشت. یعنی به عنوان مثال، تا پایان مدت تعلیق، امکان خرید و فروش از طریق سایت را نخواهد داشت.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.