آینده‌پژوهی وضعیت کسب‌وکار در کشور و راهکارهای برون‌رفت از چالش‌ها

نشست تخصصی آینده‌پژوهی وضعیت کسب‌وکار در کشور، در تاریخ 28 دی ماه 1398 در محل هتل فردوسی برگزار شد. در این نشست که به همت مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات تشکیل شد، جمعی از اعضای هیأت رییسه و اجلاس اتاق اصناف ایران حضور داشتند. در این جلسه، دکتر سیدمصطفی هاشمی‌تبار و دکتر سهیل شهبازلو، ارائه مطالب را برعهده داشتند. سپس، حسین طاهرمحمدی، مجتبی صفایی و ابراهیم درستی، از اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف ایران به ارائه نکاتی در خصوص موضوع جلسه پرداختند. در ادامه، اعضای حاضر در نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات پرداختند.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.