چقدر با برنامه های اصناف پلاس آشنا هستید؟

اصناف پلاس به وجود اومده تا هر روز بتونه یه چیز جدید به اصناف اضافه کنه. برای همین، ما دو برنامه کلی داریم: اول اینکه با استفاده از ظرفیت اساتید همکار با مجموعه، محتوای آموزشی تولید کنیم. دوم اینکه با کسب و کارهای موفق تو حوزه های مختلف مصاحبه کنیم. فکر می کنیم اینجوری هم علم دانشگاه رو داریم و هم تجربه بازار رو.

ویژه برنامه

ویژه برنامه کاربن، یکی از برنامه های ما در اصناف پلاس است. همیشه اساتید و متخصصین به کسب و کارها آموزش داده اند. ما سعی کردیم در این برنامه تجربه کسب و کارها را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم. پس، در کاربن این تجربه است که حرف اول را می زند .

آخرین ویدیوها